Heelcentrum Herten op LinkedIn

Opstellingen van het Verlangen

Chakra Stenen Het begrip Opstellingen ...
kennen de meeste mensen van de traditionele opstellingen volgens Hellinger, zoals zoals familie-, organisatie en loopbaanopstellingen e.d. Principes die daarbij een rol spelen zijn o.a. aandacht voor een goede ordening in het systeem waartoe iemand behoort (de familie, organisatie e.d), erkenning voor ieder die deel uitmaakt van het betreffende systeem, een goede balans tussen geven en nemen e.d. De focus richt zich daarbij op het oplossen van stagnatie en problemen/klachten. 

Wat zijn
Opstellingen
Opstelling refereert aan een manier van werken waarbij je iemand uit de deelnemersgroep vraagt om een bepaald iets of iemand uit jouw leven te representeren. Als die persoon bevestigend antwoordt, geef je die persoon een plek in de ruimte waar gewerkt wordt: hij/zij wordt 'opgesteld'. De representanten geven vervolgens d.m.v. woord en gedrag aan wat zij in die functie ervaren.

Opstellingen van het Verlangen ...
De theorie en methodiek achter deze werkwijze berusten op wetenschappelijk onderbouwde hechtings- en traumastudies. Vanuit zijn studie op het gebied van de meergenerationele psychotraumatologie, ontwikkelde Dr. Prof. Franz Ruppert een heel eigen manier van werken: Opstellingen als traumaverwerkingsmethode’. Ruppert heeft een specifiek begrip van te enorme onderliggende invloed die trauma´s en de splitsing in onbewuste psychische delen op ons hebben. Hij gaat er ook van uit dat trauma´s werkelijk ieders leven beïnvloeden. Dat kan zijn door persoonlijk ervaren trauma´s die veroorzaakt zijn door ongelukken, natuurrampen of verlies. Maar een ook heel belangrijk deel van zijn werk berust op de vroege hechtingstrauma´s of de verstrikking door hechting aan getraumatiseerde familie. Dit noemde hij aanvankelijk het symbiose trauma, de laatste tijd meer het Liefde trauma. 
Behalve dat deze Opstellingen gebruikt worden als een therapeutisch proces, kunnen ze ook ingezet worden als diagnostisch middel.
Anders dan bij de traditionele opstellingen, gaat het niet om het systeem waartoe iemand behoort, maar om de manier waarop iemands psyche (het geheel van emoties, gedachten, gevoelens en overtuigingen of aannames) functioneert. Ook staat de autonomie van de cliënt sterk centraal en is hij of zij actief in de opstelling aan het werk.
M.b.v. wat de representanten laten zien, kun je als het ware in de spiegel van je eigen innerlijke wereld kijken. Net zoals je letterlijk in een spiegel kijkt om te zien hoe je nieuwe jurk of pak je staat.
Hoe het kan dat representanten dingen zeggen en doen die overeenkomen met wat er in iemand leeft is tot op heden nog onvoldoende duidelijk, maar wel degelijk zelf te ervaren. Een boek dat hierover meer helderheid kan geven is: 'Het spiegelende brein', geschreven door Marco Iacoboni.  

Trauma
Bij het woord trauma denken we meestal aan zeer ernstige gebeurtenissen. Als iemand deze niet kan verwerken noemen we zo iemand getraumatiseerd. Voorbeelden van dergelijke trauma's kunnen veroorzaakt worden door oorlog en geweld, natuurrampen, ongelukken e.d.
Echter, er zijn veel meer 'gewone' gebeurtenissen, die we als minder heftig beschouwen en die wel degelijk als traumatisch ervaren kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld verlieservaringen: verlies van het vaderland, vertrouwde omgeving, functionaliteit, lichamelijke vermogens of kenmerken (zoals bij amputaties), illusies, partner bij scheiding e.d. Wanneer mensen deze of andere ervaringen niet adequaat kunnen verwerken kun je spreken van traumatische (of wezenlijke ingrijpende) gebeurtenissen. 
Ook een slecht verlopende hechting van de baby aan de moeder, al tijdens de zwangerschap en de jaren daarna, kan ervoor zorgen dat we ervaringen opdoen die een traumatisch effect of trauma veroorzaken. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met een slechte of traumatisch hechting later -  tijdens het opgroeien en de volwassenheid - minder goed kunnen omgaan met situaties waar iemand anders mogelijk helemaal geen last van heeft. Door even te 'googelen' vind je hierover veel informatie.

Desondanks, ons lichaam en onze psyche zijn goed uitgerust om dergelijke situaties te 'overkomen'. We passen ons misschien aan aan het onvermijdelijke of we ontwikkelen vermijdingsgedrag, we komen onvoldoende voor onszelf op of we zijn juist heel lichtgeraakt enz. enz. In feite zijn dit veelal diep onbewuste strategieën om het pijnlijke gebeuren als het ware af te scheiden van ons alledaags bewustzijn. Zodat we er niet voortdurend aan herinnerd worden en verder kunnen groeien.
Iedereen ontwikkelt op deze manier zijn of haar karakter met onbewuste patronen in denken en doen. We gaan geloven dat we nu eenmaal zo zijn. Deze onbewust aangeleerde overleefpatronen gaan echter ten koste van onze autonomie en onze potenties te worden wie we ten diepste zijn.
Vanuit Franz Rupperts studies op dit gebied en op basis van onze ervaringen met dit werk, gaan we ervan uit dat we allemaal meer of minder ernstige trauma's hebben meegemaakt.

Een verlangen ...
is vanzelfsprekend iets dat nog niet is gerealiseerd. Als dat wel zo zou zijn heb je het verlangen niet meer, dan is het vervuld. Er zijn tastbare verlangens zoals verlangen naar een nieuwe fiets, een andere baan, de aanleg van een moestuintje of iemand om je leven mee te delen. En er zijn verlangens die wat abstracter zijn of meer op je eigen ontwikkeling gericht, zoals het verlangen naar: begrijpen waarom je zo vaak ziek bent - meer vanuit je hart dan je hoofd willen leven - beter kunnen slapen - assertiever zijn op je werk - negatieve gevoelens onderdrukken of jezelf afleiden - moed om je eigen weg te gaan......enz. enz.

Verlangens brengen ons in beweging, ze motiveren ons. Niet alleen naar buiten, maar ook innerlijk in onze gedachten en gevoelens. Het lijkt alsof een verlangen onze energie bundelt en richt op datgene wat we nog niet voor elkaar krijgen.
Je kunt je dat wellicht nog het best voorstellen bij een verlangen naar een nieuwe fiets. Je oriënteert je op internet misschien, je kijkt eens bij de consumentenbond naar testen, je vraagt eens hier en daar en zeer waarschijnlijk ga je uiteindelijk naar een fietsenwinkel om je verlangen te vervullen. Precies hetzelfde geldt voor de verlangens naar meer begrip, ander gedrag, versterken van een eigenschap e.d. Misschien zoeken we alweer eerst op internet, ons oog valt toevallig op een artikeltje in de Libelle of Quest, misschien schrijf je je in voor een kennismakingsavond van een cursus, doe je oefeningen....Kortom, verlangens zijn echte drijfveren die ons uiterlijk en ook innerlijk in beweging brengen.

Soms echter krijgen we het maar niet voor elkaar ons verlangen te verwezenlijken. Net zoals verlangens van verschillende mensen elkaar in de weg kunnen zitten (ik wil uit eten en jij wil met je bordje thuis achter de buis) kan zich dat dus ook innerlijk afspelen. Je wil die nieuwe fiets, met zo'n leuk bagagerek voorop....maar je oude met van die versleten fietstassen brengt je nog wel steeds waar je zijn wilt en...je wilt je niet in de schulden steken. Ook kan een huidig verlangen je aansturen om jezelf af te leiden van een innerlijk dieper liggend 'probleem'. Zo wil ik bijvoorbeeld verhuizen om de confrontatie met die bepaalde buurvrouw te vermijden. Elke keer als ik haar tegenkom sta ik urenlang te luisteren en ik heb nog zoveel te doen!!!! Grote kans dat je het patroon om voorrang te geven aan iemand anders ten koste van jezelf, meeneemt naar waar dan ook.