Heelcentrum Herten op LinkedIn

Heelcentrum Herten

Gemeentehuis 2 In '96 werd het voormalig gemeentehuis van Herten omgedoopt tot maatschap 'het Raadhuis': familie Roozen ging er, samen met de familie van Hulst-Genders, wonen en werken.
In 2006 vertrokken de laatstgenoemden en ging familie Roozen er verder met het realiseren van een al oude droom. Heelcentrum Herten werd een feit.
Inmiddels 70 en 69 jaar oud is voor hen nu de tijd aangebroken om het werk te stoppen en te vertrekken uit de regio. 
Het huis is per 30 maart 2018 verkocht aan de eigenaars van Atalanta die er hun praktijken zullen voortzetten en uitbreiden.

Oorspronkelijk had de familie van Engelen op deze plaats een boerderij. Plaquette
Door een bominslag werden hun huis en naastliggende panden in 1942 verwoest.
Daarbij kwamen 7 mensen om. De bom werd afgeworpen door een aangeschoten Pools vliegtuig op de terugweg naar Engeland.
Destijds was de heer Theunissen, uit Ool, één van de mensen die reddingswerkzaamheden verrichtte.
Op zijn initiatief werd het plan gevormd om een herinneringsplaquette te maken.
Deze hangt naast de poort van ons huis, de meest nabije plaats van het ongeluk.
Met respect voor hun lot houden wij de slachtoffers die hier woonden in ere.